banner_pro

Sản phẩm

Tất cả sản phẩm chè của Hợp Tác Xã đều được trồng bằng phương pháp hữu cơ sao chế và đóng gói thủ công. Chè được trồng bằng hạt trên đồi chè cổ lâu năm mặc dù có năng suất thấp hơn so với giống chè mới. Nhưng vẫn giữ lại đúng chất lượng chè với hương cốm, có vị chát, hậu ngọt sâu, màu nước vàng sáng đúng với truyền thống từ vùng đất Tân Cương.
68 Sản phẩm
Phổ biến
Bán chạy
Hàng mới
Giá giảm dần
Giá tăng dần
- Hoặc đăng nhập nhanh với -
- Hoặc đăng nhập nhanh với -
Hotline: 0918224431