Quà tặng ý nghĩa dịp lễ Quốc khánh 2/9 cho công chức

Người gửi: Admin
30/07/2020, 08:41 GMT+7
566

Ngày lễ Quốc khánh là Tết Độc Lập của toàn thể đất nước Việt Nam. Trong những ngày này các nhân viên công chức nhà nước hay lực lượng quốc phòng thường được tặng một phần quà kỷ niệm. Vậy quà tặng ý nghĩa dịp lễ Quốc khánh cho công chức quân đội, nhà nước là gì?

Ý nghĩa ngày lễ Quốc khánh

Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày 2/9, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Hiện nay nước ta có tên đầy đủ là Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ Quốc khánh là ngày khai sinh ra nước Việt Nam

Lễ Quốc khánh là ngày khai sinh ra nước Việt Nam

Sau khi giành được thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc trở về ngoại thành Hà Nội vào ngày 25/8. Chiều hôm sau, Trung ương đón Người về ở tại gác 2 nhà số 48 phố Hàng Ngang để chỉ đạo phong trào trực tiếp. Tại phiên họp của Thường vụ Trung ương Đảng, do Người làm chủ tọa, bàn về chính sách đối nội, đối ngoại đã quyết định về việc nhanh chóng tổ chức lễ ra mắt của Chính phủ lâm thời.

Sáng sớm ngày 2/9 hàng chục vạn người với cờ hoa rực rỡ đã đổ về Quảng trường Ba Đình. Biểu ngữ bằng các thứ tiếng Việt, Nga, Pháp, Anh chăng ngang các đường phố với các nội dung như: Nước Việt Nam là của người Việt Nam, Độc lập hay là chết, Ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh,...

Tại buổi lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập !….Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”

Từ đó, ngày 2/9 đã trở thành ngày lễ Quốc khánh của dân tộc Việt Nam, chấm dứt chế độ thực dân - phong kiến. Đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta - Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Các đối tượng được tặng quà 2/9 theo quy định của pháp luật

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản về việc trình Chủ tịch nước tặng quà dịp Quốc khánh. Theo đó, đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho một số đối tượng có nhiều công lao với cách mạng như tại Tờ trình số 47/TTr-LĐTBXH ngày 23/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được tặng quà 1.000.000 đồng/suất.

Tặng quà 2/9 cho người có công với cách mạng

Tặng quà 2/9 cho người có công với cách mạng

Ngoài ra, mỗi đơn vị, ban ngành đoàn thể đều có thể trích quỹ của cơ quan mình để tặng quà cho cán bộ công nhân viên những phần quà có ý nghĩa tượng trưng để động viên.

Ngoài ra Nghị định 145/2013/NĐ-CP quy định rõ tại Điều 11, Chương 2 như sau:

“1. Năm lẻ 5, năm khác:

  1. a) Tại Hà Nội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động này;
  2. b) Thủ tướng Chính phủ (đối với năm khác), Chủ tịch nước (đối với năm lẻ 5) chủ trì chiêu đãi với hình thức tiệc rượu;

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Đoàn Ngoại giao và các Trưởng Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự lễ kỷ niệm;

  1. c) Bộ Ngoại giao tổ chức cho Đoàn Ngoại giao và các Trưởng Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm;
  2. d) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương;

đ) Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tiếp khách.

Hoạt động chào mừng ngày lễ Quốc khánh

Hoạt động chào mừng ngày lễ Quốc khánh

  1. Năm tròn:
  2. a) Tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia:

Tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm;

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện kiều bào, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Đoàn Ngoại giao và các Trưởng Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự lễ kỷ niệm;

Chủ tịch nước đọc diễn văn kỷ niệm;

  1. b) Tổ chức chiêu đãi trọng thể với danh nghĩa mời là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội;

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Đoàn Ngoại giao và các Trưởng Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự lễ kỷ niệm;

Chủ tịch nước đọc diễn văn;

  1. c) Các hoạt động khác được tổ chức như đối với năm lẻ 5, năm khác.

Điều 12. Tổ chức diễu binh, diễu hành, duyệt binh

Việc tổ chức diễu binh, diễu hành, duyệt binh trong lễ kỷ niệm thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.”

Do đó việc tặng quà cũng phải tuân thủ theo đúng những quy định của pháp luật.

Quà tặng ý nghĩa dịp lễ Quốc khánh cho công chức quân đội, nhà nước là gì?

Đối với ngành quân đội và các viên chức nhà nước, do những đặc thù riêng, Quà tặng ý nghĩa dịp lễ Quốc khánh cho công chức quân đội, nhà nước thường là những vật phẩm sau:

Bộ ấm chén bằng gốm sứ có in logo của đơn vị

Đây là loại quà tặng thường được lựa chọn bởi vì nó vừa có tính ứng dụng cao vừa mang tính kỷ niệm rất lớn thông qua dòng chữ in tên hay logo của đơn vị tặng quà.

Bộ ấm chén bằng gốm sứ có in logo của đơn vị

Bộ ấm chén bằng gốm sứ có in logo của đơn vị liên hệ 0918224431

Bên cạnh ấm chén thì còn có một số loại đồ gốm khác cũng thường được sử dụng làm quà tặng ý nghĩa dịp lễ Quốc khánh cho công chức quân đội, nhà nước như: Đĩa sứ biểu trưng, bát đĩa,... được in logo hay tên đơn vị.

Lịch để bàn

Lịch để bàn vừa có thể trang trí cho bàn làm việc của cán bộ thêm đẹp mắt, ấn tượng. Bên cạnh đó còn rất tiện dụng trong việc theo dõi thời gian biểu, lịch làm việc của mỗi cá nhân. Món quà này cũng có tính biểu trưng cao, dùng để lưu niệm và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của mỗi người.

Quà tặng lịch để bàn trang trí bàn làm việc đẹp hơn

Quà tặng lịch để bàn trang trí bàn làm việc đẹp hơn

Hộp bút và sổ có khắc logo đơn vị

Một chiếc bút dùng để ghi chép, sử dụng hàng ngày. Chiếc hộp bút in những lời chúc, lời nhắn gửi một cách tinh tế, giàu ý nghĩa. Bộ hộp bút kết hợp với một cuốn sổ cũng in logo hay tên đơn vị ở bìa sổ tạo thành một combo quà tặng mang nhiều ý nghĩa và cực kỳ độc đáo.

Hộp quà tặng Trà sạch Thái Nguyên

Hộp quà sức khỏe Trà sạch Thái Nguyên được là từ nõn chè đinh 100% với nguyên liệu được trồng theo tiêu chuẩn VietGap tại vùng đất Đệ nhất Danh trà Tân Cương Thái Nguyên. Trà được thu hái ngay từ khi cả vùng đồi còn long lanh những hạt sương để lưu giữ lại đầy đủ hương vị thơm mùi cốm non và hậu vị ngọt sâu của trà.

Hộp quà tặng Trà nõn 400g – 600.000đ

Một tách trà không chỉ mang theo hương vị thơm ngon mà còn thể hiện sự quan tâm tinh tế đến cán bộ, chiến sỹ. Do đó những hộp quà tặng trà Thái Nguyên đã trở thành một món quà đầy ý nghĩa đối với lực lượng quốc phòng.

Chọn giỏ trái cây quà tặng

Tặng Giỏ trái cây quà tặng cho cán bộ không chỉ là món quà mang ý nghĩa tượng trưng mà nó còn mang ý nghĩa thiết thực cho sức khỏe. Khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại, con người ngày càng chú tâm hơn đến việc sống xanh, sống khỏe thì món quà giỏ trái cây là vô cùng hợp lý.

Như bạn đã biết, trái cây là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, bổ sung nhiều dưỡng chất, cung cấp cho cơ thể con người năng lượng quý giá thay vì rượu, hoa và một số quà tặng khác. Không chỉ vậy, sử dụng trái cây làm quà tặng cũng là cách để chúng ta góp phần bảo vệ môi trường. Khác với hoa, bánh kẹo,.., trái cây có thể được sử dụng toàn bộ mà không hề bị bỏ phí.

tặng Giỏ trái cây sang trọng, lịch sự, độc đáo

Tặng Giỏ trái cây sang trọng, lịch sự, độc đáo

Bên cạnh đó, giỏ trái cây còn là biểu trưng cho sự đầy đặn sung túc, màu sắc hòa quyện vào nhau thể hiện tính âm dương hài hòa mà còn là lời chúc cho cuộc sống của gia chủ an khang thịnh vượng.  Lời chúc sức khỏe bất cứ lức nào cũng luôn là lời chúc đáng quý nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Và một giỏ trái cây chính là sự thể hiện cho lời chúc đó.

Ngoài ra, đây là món quà cũng chỉ mang tính biểu trưng, nằm trong phạm vi quy định của nhà nước và pháp luật. Giá thành của món quà này cũng rất phải chăng, phù hợp được với những đơn vị quân đội vốn có rất nhiều cán bộ, chiến sỹ đang công tác, phục vụ. Vì vậy đây thực sự là món quà tặng ý nghĩa dịp lễ Quốc khánh cho công chức quân đội, nhà nước.

Trên đây chúng ta đã cùng nhau tìm ra những món quà tặng ý nghĩa dịp lễ Quốc khánh cho công chức quân đội, nhà nước. Hy vọng rằng sau khi tham khảo bài viết các bạn đã lựa chọn được cho mình hay đơn vị một món quà tặng thật ý nghĩa trong ngày lễ đặc biệt này.

Các sản phẩm quà tặng ý nghĩa dành tặng quân đội, lực lượng vũ trang nhân dân, công an nhân dân.. là các món quà tặng ý nghĩa trong các dịp lễ tết, ngày quân đội nhân dân, tặng cho những người thân của mình thể hiện sự trân trọng, òng biết ơn sâu sắc tới những vị anh Hùng đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước. Món quà như nhắc nhở người thân của mình về những trang sử hào hùng của dân tộc.

Sản phẩm trà thái nguyên tận gốc Miễn phí đóng gói và vận chuyển. Thời gian sản xuất và giao hàng nhanh. Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Hotline: 0918224431 để được nghe tư vấn.

  • share_fac
  • share_twi
Mời bạn thảo luận

Khuyến mãi trà ngon

- Hoặc đăng nhập nhanh với -
- Hoặc đăng nhập nhanh với -
Hotline: 0918224431

Thêm vào giỏ hàng thành công