Tin tức ngành

Thông tin về tình hình xuất khẩu chè trong và ngoài nước, tin tức về lễ hội, nét đặc trưng văn hóa và lịch sử của vùng đất Tân Cương – Thái Nguyên.